Przejrzeć regulaminy?

Przejrzeć regulaminy?

Regulaminy funkcjonujące w SM Popowice, wymagają przeglądu i dopracowania. Pojawiają się w nich bowiem zapisy nie znajdujące uzasadnienia lub nieprecyzyjnie określające istotę rzeczy.

     O jednym z przykładów pisaliśmy w tekście „Regulamin do zmiany”. Przypomnijmy: w regulaminie konkursu na najpiękniejszy balkon znalazło się zastrzeżenie, że musi w nim wziąć udział przynajmniej dwudziestu mieszkańców.

     Tendencja do umieszczania w regulaminach konkursów ilości uczestników jako warunków odbycia się konkursu nie jest jeszcze dominująca. Jest i pozytywny przykład. Dotyczy on konkursu fotograficznego. W jego regulaminie nie znalazło się zastrzeżenie, że wziąć nim musi udział określona liczba uczestników. W praktyce – jak się dowiedzieliśmy – konkurs odbył się, planowane są następne, także dla dzieci i młodzieży.

     Metody administracyjne nie są więc najlepszym sposobem organizowania działalności. Polecamy uwadze Rady Nadzorczej SM Popowice regulamin konkursu „balkonowego”. Warto dopracować ten, jak i inne regulaminy, stosując przy tym przede wszystkim kryterium zdrowego rozsądku. To ono podpowie, jakie powinno być ich brzmienie. Wszak regulaminy są dla członków, a nie na odwrót…

tom