Podpalony śmietnik

Podpalony śmietnik

Na terenie SM Popowice miał miejsce akt wandalizmu. Podpalone zostało pomieszczenie śmietnika, przy ulicy Niedźwiedziej.

     Z relacji świadków, do których dotarliśmy, wynika, że pod koniec października, wieczorem, w pomieszczeniu śmietnika wybuchł pożar. Ogień wypalił farbę na jego ścianach, odkształcił też blachę pokrywającą dach. Opalone zostały także pobliskie drzewa, uszkodzeniu uległa również telekomunikacyjna szafa sterownicza, stojąca w pobliżu śmietnika. Nieznane są przyczyny zaprószenia tam ognia.

     Jakie będą dalsze losy podpalonego pomieszczenia śmietnikowego? Według informacji, jakie uzyskaliśmy w SM Popowice, na szczęście pomieszczenie było ubezpieczone. Należy najpierw zaczekać na wizję lokalną ubezpieczyciela i na wycenę szkód. Dopiero po dokonaniu tej wyceny i oszacowaniu strat, możliwe będzie rozpoczęcie robót odtwarzających śmietnik w pierwotnym kształcie.

     Okoliczności wskazują na akt wandalizmu, czyli bezmyślne działanie osób niszczących wspólne mienie. Jak można temu zapobiec? Być może coraz bardziej aktualna staje się sprawa monitoringu lub solidnego zamykania pomieszczeń śmietnikowych. Warto rozważyć wszelkie możliwe warianty, które pozwolą w przyszłości na uniknięcie niepotrzebnych szkód.

tom