Po wyborach w Radach

Po wyborach w Radach

Organy samorządowe SM Popowice wyłonione w trakcie czerwcowych wyborów, sformowały swoje władze.

     I tak Rada Zespołu Nieruchomości Nr 1, na zebraniu 29.08.2016 r. wybrała swoich członków na następujące funkcje: przewodnicząca – Maria Żłobińska-Perlicka, z-ca przewodniczącej – Helena Sikora, sekretarz – Bogusława Hulewicz. W skład Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi weszli: przewodniczący – Karol Stryczek, członkowie Ryszard Urbanek, Władysław Urbański, Roman Hopej. Komisja Społeczno-Kulturalno-Oświatowa to: przewodnicząca – Marianna Jaje oraz członkowie Maria Żłobińska-Perlicka, Helena Sikora, Bogumiła Hulewicz.

     Natomiast członkowie Rady Zespołu Nieruchomości Nr 2, na zebraniu 23.08.2016 r. dokonali następującego wyboru: przewodniczący – Bolesław Proga, z-ca przewodniczącego -Janina Pasternak, sekretarz – Alina Malecha. 
Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi stanowią: przewodniczący – Bogusław Derbin oraz członkowie Krystyna Kobel, Rajmund Gołębiewski, Bolesław Proga. W skład Komisji Społeczno-Kulturalno-Oświatowej weszli: Przewodniczący – Leszek Nowakowski i członkowie Alina Malecha, Janina Pasternak, Aleksandra Borys.

     Do powyższych organów samorządowych członkowie SM Popowice mogą zwracać się ze swoimi sprawami. W tym celu ich przedstawiiele zostali wybrani, aby pomagać członkom w ich, trudnych nieraz, sprawach.

tom