Regulamin do zmiany

   

Regulamin do zmiany

Przedziwne ograniczenie zostało wprowadzono w jednym z regulaminów SM Popowice. Dotyczy ono liczby osób biorących udział w konkursie na najpiękniejszy balkon.

     W spółdzielni funkcjonuje „Regulamin konkursu na najpiękniejsze balkony oraz istniejące podbalkonowe i podokienne ogródki w SMLW „Popowice”. Określa on sposób przeprowadzenia i udział członków spółdzielni w tym konkursie. W § 5 w pkt.3 tego regulaminu, czytamy: Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Rady Nadzorczej oraz Rady Zespołu Nieruchomości Nr 1 Polana i Rady Zespołu Nieruchomości Nr 2 Park rozpatrzy kandydatury w konkursie w momencie wpłynięcia co najmniej 20 zgłoszeń.

     Trudno zrozumieć, skąd wzięło się to ograniczenie. Jak dowiedzieliśmy się liczba uczestników konkursu w poprzednich kilku latach wahała się od 6-14 osób. Wiadomo natomiast kto zatwierdził tę zmianę, bo w tym regulaminie znaleźć można następującą adnotację: Powyższy regulamin został zatwierdzony Uchwałą Nr 49/07/V/2015 Rady Nadzorczej z dnia 30.07.2015r i zmieniony Uchwałą Nr 13/1/V/2016 Rady Nadzorczej z dnia 28.01.2016 r. Oznacza to, iż zapis o liczbie uczestników (nie mniej, niż 20 zgłoszeń) został przez nią zaakceptowany.

     Pora zmienić ten osobliwy zapis, bo ogranicza on w sposób istotny możliwość przeprowadzenie konkursu. Można mieć nadzieję, że nowa Rada Nadzorcza dokona tej zmiany, aby członkowie zgłaszający się do konkursu nie mieli takich przedziwnych ograniczeń.

tom