Seniorze ucz się!

Seniorze ucz się!

Fundacja Grupy PKP zaprasza do wzięcia udziału w programie „Nowoczesny Senior – nauka i integracja”.

     Misją Fundacji Grupy PKP jest przeciwdziałanie marginalizacji różnych grup społecznych, w tym osób starszych. Ze względu na fakt, że polskie społeczeństwo się starzeje, wyzwaniem dla organizacji pozarządowych jest aktywizacja seniorów. W tym celu Fundacja stworzyła program ,,Nowoczesny Senior – nauka i integracja’’ oraz otrzymała dofinansowanie na jego realizację w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014 – 2020. Projekt jest skierowany do osób w wieku 60+ z myślą o upowszechnianiu kompetencji cyfrowych oraz integracji wewnątrz – i międzypokoleniowej.

     Program składa się z dwóch części: edukacyjnej, w ramach której będą odbywały się zajęcia z obsługi komputera i portali społecznościowych, prowadzenia bloga, warsztatów literackich, tworzenia filmów, poradników, obróbki zdjęć oraz integracyjnej, zawierającej zajęcia ruchowe, taneczne, a także gry i zabawy. Poprzez wdrożenie projektu chodzi o pokazanie seniorom, że są oni w stanie pokonać własne uprzedzenia i stereotypy oraz aktywnie włączyć się w życie społeczne.

     Zajęcia odbędą się w dwóch miastach – Warszawie i Wrocławiu, w okresie od 1 października do 15 grudnia br. Zapisy rozpoczną się 2 sierpnia i potrwają do 30 września. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W razie pytań, można kontaktować się z Fundacją Grupy PKP (ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa, E-mail: fundacja@pkp.pl, tel. +48 22 474 38 86, www.fundacjapkp.pl). Fundacja – za naszym pośrednictwem – serdecznie zaprasza do udziału!

tom