Walne Zgromadzenia zakończone

Walne Zgromadzenia zakończone

Ostatnia czwarta część Walnego Zgromadzenia w SM Popowice, obradująca 25 czerwca, zakończyła doroczne Walne Zgromadzenia tej spółdzielni.

     Oto rezultat wyborów do organów samorządowych SM Popowice. Do Rady Nadzorczej zostały wybrane następujące osoby: Halina Czapnik, Marcin Makowski, Agnieszka Grzeczka, Andrzej Majewski, Waldemar Liwczycki, Maria Zawartko, Sylwia Świtała. Grażyna Przychodzińska, Leszek Zakosztowicz, Piotr Jastrzębski, Marian Pilarek, Marta Słowikowska. Do Rady Zespołu Nieruchomości nr 1 zostali wybrani: Roman Hopej ,Marianna Jaje, Ryszard Urbanek, Władysław Urbański, Karol Stryczek, Helena Sikora, Bogusława Hulewicz, Maria Żłobińska-Perlicka. Natomiast w skład Rady Zespołu Nieruchomości nr 2 weszli: Janina Pasternak, Aleksandra Borys, Leszek Nowakowski, Rajmund Gołębiowski, Bolesław Proga, Krystyna Kobel, Alina Malecha, Bogusław Derbin.

     Warto tuż po wyborach pokusić się o kilka refleksji na gorąco. W naszych rozmowach z członkami tej spółdzielni, usłyszeliśmy sporo krytycznych uwag i dzielimy się nimi z Państwem. 
Przede wszystkim nie jest zbyt sensowne organizowanie Walnych Zgromadzeń w czerwcu. Sporo członków spółdzielni wyjeżdża na wczasy, czy urlopy. Ze względu na wielkość spółdzielni są w sumie cztery Walne. Ostatnie obraduje dopiero 25 czerwca, a więc już po końcu roku szkolnego.

     Podział Walnego Zgromadzenia w SM Popowice na cztery części, także nie jest – zdaniem członków- dobrym rozwiązaniem. Rozciąganie obrad na dwa tygodnie, to również niepotrzebne koszty (nadgodziny, prace porządkowe, itp.), więc wskazane byłoby połączenie czterech części Walnego w jedno wspólne dla wszystkich. Wszak na Walne Zgromadzenia łącznie przychodzi zazwyczaj 170-200 osób.

     Drukowanie sprawozdań Zarządu oraz organów samorządowych w gazecie Nasze Popowice, jak twierdzą członkowie, nie spełnia do końca założonego celu. Nie wszyscy są w stanie przebrnąć przez opublikowane dokumenty, zwłaszcza te wydrukowane małą czcionką! 
     Zastrzeżenia naszych rozmówców budzi także funkcjonowanie dwóch Rad Zespołów Nieruchomości, liczące po ośmiu członków! Jest to ich zdaniem nadmiernie rozrośnięta struktura samorządowa. Nieefektywna, a finansowana przecież z pieniędzy członków spółdzielni.

     Zdaniem członków sytuacja ta wskazuje na konieczność wprowadzenia zmian w statucie spółdzielni. Uważają oni, że jej funkcjonowanie nie było – przynajmniej do tej pory – umiejętnie i mądrze wspierane przez organy samorządowe w interesie członków.

tom