Dbać o nasze sprawy

SZANOWNI PAŃSTWO!

 25.06.2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie SMLW „Popowice” przy ul. Popowickiej 28, w sali konferencyjnej na II p. odbędzie się IV część Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

         W trakcie obrad odbędą się m.in. wybory członków Rady Nadzorczej, na nową 3-letnią kadencję. Mieszkam od 27 lat przy ul. Jeleniej 50. Problemy i potrzeby mieszkańców naszego Osiedla oraz działania organów samorządowych nie są mi obce. W Państwa imieniu chciałabym dbać o nasze wspólne interesy i bezpieczeństwo.

Liczę na Państwa poparcie. Z góry dziękuję za głosy.

Z poważaniem Elżbieta Walat

„Tak dalece jak to możliwe, nie wyrzekając się siebie,

bądź w dobrych stosunkach z innymi ludźmi.”