Jak zachowa się Rada?

 

Jak zachowa się Rada?

Czy dopiero prawomocny wyrok sądowy skłoni Radę Nadzorczą SM Popowice do podjęcia decyzji w sprawie członka organu samorządowego? Czy dla Rady Nadzorczej to może być jeszcze za mało?

     O tej sprawie pisaliśmy ostatnio w tekście „Rada nic nie zrobi”. Przypominamy – mimo wniosku członka Rady Nadzorczej z 2014 roku i dwóch pism członka spółdzielni, Rada Nadzorcza nie zajmowała stanowiska w sprawie przewodniczącej Rady Zespołu Nieruchomości nr 1. Zarzuty, przedstawione we wniosku i pismach, dotyczyły naruszania regulaminów spółdzielni, jak również działań sprzecznych z interesami członków.

     Ostatnio osoba przewodniczącej była nawet podmiotem wyroku Sądu Okręgowego w sprawie o pomówienie. O wynikach postępowania informowaliśmy w tekście „O jakość przyszłych zgromadzeń”.

     Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, przez członka Rady Nadzorczej został ponownie złożony formalny wniosek o pozbawienie przewodniczącej RZN nr 1 mandatu członka tejże Rady. Na swoim najbliższym posiedzeniu plenarnym 14 czerwca 2016 roku, Rada Nadzorcza ma poddać ten wniosek pod głosowanie. Zgodnie ze statutem „Członek Rady Zespołu Nieruchomości może być zawieszony w wykonaniu swego mandatu a nawet jego pozbawiony, jeżeli jego działalność jest sprzeczna ze statutem Spółdzielni i przepisami prawa”.

     A zatem obecnie Rada Nadzorcza dysponuje wiedzą, argumentami oraz możliwością reakcji. Czy wystarczy jej jednak odwagi aby skorzystać ze swoich statutowych uprawnień? Z nieoficjalnych informacji jakie uzyskaliśmy wynika, że większość członków Rady Nadzorczej SM Popowice jest przekonana o konieczności pozbawienia mandatu przewodniczącej RZN nr 1. Mimo, że do obrad IV części Walnego Zgromadzenia zostało dwa tygodnie, wniosek taki – zdaniem mieszkańców Popowic – jest w pełni uzasadniony. Czekają oni więc na to jak zachowa się Rada, mając świadomość, że czas najwyższy zakończyć tę sprawę przez obecną Radę i w tej kadencji. Niech Rada zajmie stanowisko w sprawie i określi, czy utożsamia się z zachowaniem przewodniczącej aprobując jej zachowanie, czy jest to dla Rady zachowanie naganne i uzaasadniające pozbawienie przewodniczącej mandatu? Dowiemy się tego już 14 czerwca, o czym Państwa poinformujemy.

mar