Bez podziału

 

Bez podziału

Czy podział Walnego Zgromadzenia na cztery części, służy potrzebom członków SM Popowice? Czy należałoby go zmienić? O kwestii zmian pisaliśmy na naszym portalu w tekście „Zgłaszajcie kandydatów”.

     Chcąc dowiedzieć się skąd wziął się podział na te części, wystarczy zajrzeć do statutu spółdzielni. Otóż znaleźć tam można taki oto zapis: Ponieważ liczba członków Spółdzielni przekracza 500 osób, Walne Zgromadzenie dzieli się na 5 części, z czego cztery dla członków, którym przysługuje prawo do lokalu wynikające z przepisów usm [ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych] oraz jedna część dla członków oczekujących. Tyle w statucie spółdzielni.

     Czy to jest podział obowiązkowy? Wcale nie. Oto co mówi na ten temat ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych: Art. 83. 1. Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej nie może być zastąpione przez zebranie przedstawicieli, jednakże, jeżeli statut tak stanowi, w przypadku gdy liczba członków spółdzielni mieszkaniowej przekroczy 500, walne zgromadzenie może być podzielone na części. Zatem ten podział nie wynika z zapisów ustawowych! Jest raczej realizacją rozwiązań organizacyjnych, przyjętych przez organy samorządowe spółdzielni.

     Komu ten podział służy? To pytanie zadaliśmy członkom SM Popowice. Ich zdaniem służy on miernym działaczom samorządowym, którzy w obrębie mniejszych tzw. wydzielonych części Walnego Zgromadzenia mogą funkcjonować latami, mając swój mały, popierający ich elektorat. Trudniej byłoby im zaistnieć w większej grupie, bowiem więcej głosów krytycznych utrudniłoby im działanie nieefektywne.

     Podział ten – zdaniem naszych rozmówców – służy też zarządowi spółdzielni. W sytuacji istnienia członków niezadowolonych z ich pracy, trudniej jest odwołać zarząd na czterech częściach, niż na jednej. To może wpływać na brak efektów pracy i istnienie zarządu popieranego przez część tylko członków.

     Dlatego wskazany byłby – zdaniem członków – powrót do jednego Walnego. Zważywszy, że w ostatnich latach ilość członków uczęszczających na Walne nie przekracza 170-200 osób, postulat ten jest jak najbardziej zasadny.

tom