Warto przyjść na Walne

 

Warto przyjść na Walne

Zbliżają się Walne Zgromadzenia w SM Popowice. Oznacza to możliwość wpływu na najważniejsze decyzje dotyczące członków spółdzielni.

     Udział w dorocznym Walnym Zgromadzeniu mogą brać tylko członkowie. W SM Popowice, obraduje ono w czterech częściach. W tym roku odbędzie się 17, 18, 24 i 25 czerwca. Członkowie mogą zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku wszystkich części Walnego Zgromadzenia. Te projekty i żądania muszą być złożone nie później niż 15 dni przed datą pierwszego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli pierwsze Walne Zgromadzenie odbędzie się 17 czerwca, to łatwo obliczyć, do kiedy może składać projekty i żądania. Członkowie biorący udział w Walnym przy wejściu otrzymują mandat, który będzie ich uprawniać do głosowania.

     Dlaczego udział w Walnym Zgromadzeniu jest tak ważny dla członków? Przede wszystkim dlatego, że mają możliwość oceny działań organów spółdzielni: Zarządu, Rady Nadzorczej i Rad Zespołu Nieruchomości. Mogą wcześniej zapoznać się ze sprawozdaniami tych organów i rozliczyć je z działalności. Ponadto tylko Walne Zgromadzenie ma wyłączne uprawnienia, z których przytaczamy te najważniejsze (całość w statucie SMLW Popowice):

Walne uchwala kierunki rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej, rozpatruje sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, udziela indywidualnie w głosowaniu tajnym, absolutorium członkom Zarządu. Ponadto Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały dotyczące podziału wyniku finansowego Spółdzielni, oznacza też najwyższą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć. Do równie ważnych uprawnień Walnego należy uchwalanie zmian statutu, uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i regulaminu Rady Nadzorczej. Dokonuje ono również wyboru członków Rady Nadzorczej i wyboru członków Rady Zespołu Nieruchomości.

     Udział w Walnym Zgromadzeniu, zwłaszcza tegorocznym jest ważny właśnie ze względu na wybór członków Rady Nadzorczej i Rad Zespołów Nieruchomości. Członkowie SM Popowice, z którymi rozmawialiśmy, zasygnalizowali nam wiele spraw i tematów, które powinny być wreszcie omówione na Walnych Zgromadzeniach: „To są nasze sprawy. Decydujmy wszyscy – nie może tak być, że np. grupka 35 osób wybiera „ustawionych” wcześniej kandydatów, którzy często prezentują żenująco niski poziom wiedzy i umiejętności działania”. Inni twierdzą, że osoby będące w konflikcie z prawem, nie powinny działać w organach samorządowych spółdzielni, bo są niewiarygodne. Sygnalizowali też zmianę sposobu wyboru kandydatów do organów samorządowych, jak również zniesienie podziału na cztery części Walnego i zastąpienie go jednym Walnym Zgromadzeniem.

     Przede wszystkim zaś, uważają oni, że trzeba wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu i wybrać ludzi mądrze i fachowo współzarządzających spółdzielnią. Trudno nie zgodzić się z taką opinią.

tom

Wykaz poszczególnych części Walnego Zgromadzenia SM Popowice:

Część 1
ul. Popowicka (96-102),(104-132),(136-142),(144-150,152-158)
ul. Bobrza (2-26), (28-44)
ul. Wejherowska (55-59),(61-65),(67-71,73-77)

Część 2
ul. Popowicka (70-76),(78-84),
ul. Popowicka 86-92 i Białowieska 72-74,
ul. Białowieska (4-10,12-16),(18-22,24-30),(32-42),(44-54),(68-70,76-82)
ul. Wejherowska (3-9, 19-29),(11-17, 31-41), 

Część 3
ul. Białowieska (5-11),(13-23)
ul. Jelenia (4-26)
ul. Niedźwiedzia (6-12),(14-24),(21-21b,23-27,29-33),(30-36,38-44),(35-39,41-45), (47-51,53-61)
ul. Żubrza (1-5),(7-11),(13-17)

Część 4
ul. Białowieska (29-35,37-43)
ul. Jelenia (28-56)
ul. Popowicka (10-16,18-24),(30-58),(49-61),(62-68)