W trosce o bezpieczeństwo

  

W trosce o bezpieczeństwo

Coraz bliżej jest do uporządkowania drzew, zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia. Są widoki na pomyślny finał tej sprawy.

     Pisaliśmy o niej w tekście „Przestaną zagrażać”. Dla przypomnienia: na wysokości Popowickiej 22 rosną trzy drzewa. Jedno z nich, to z podwójnym pniem, jest w sposób znaczący odchylone od pionu, kolidując z sąsiednim drzewem oraz posiada ubytki na pniu. Ten stan trwa co najmniej od 7 lat. Żaden z organów SM Popowice nie podjął się zmiany tej sytuacji. W styczniu tego roku, my podjęliśmy – jako portal – interwencję w Zarządzie Zieleni Miejskiej. Z ostatnich informacji, jakie stamtąd otrzymaliśmy wynika, że niebawem przeprowadzona zostanie wycinka. Jest już wydana stosowna decyzja, zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Jest także zlecenie dla firmy, która dokona usunięcia wyżej wymienionego drzewa. Drugie drzewo rosnące obok zostanie poddane zabiegom pielęgnacyjnym.

     Warto podkreślić, że wycinka ta jest dokonywana ze względu na bezpieczeństwo mieszkających tam osób, jak i przechodniów. W takim, jak i w innych przypadkach, decyzja o wycince podejmowana jest przez jednostki właściwe dla sprawy. W tym przypadku przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, na wniosek właściciela lub zarządcy terenu (w tym przypadku ZZM). Wydanie decyzji poprzedzają oględziny i dokładne przeanalizowanie przez wszystkie ze stron, stanu drzew oraz zagrożeń, jakie stwarzają. Nie jest ona wydawana „na życzenie” mieszkańców. Piszemy o tym, gdyż docierają do nas głosy osób niezadowolonych, bądź z kolei chcących, aby wycinać więcej drzew. Panujące w tym zakresie przepisy, wyraźnie stwierdzają, że wycinka taka jest dokonywana w określonych sytuacjach. Tak stanowi ustawa o ochronie przyrody z 16.04.2004 r. z późniejszymi zmianami.

     Najważniejszym kryterium w przypadku Popowickiej 22 jest bezpieczne poruszanie się ludzi i parkowanie samochodów w tym rejonie. Nikt nie chce znaleźć się w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, jak również mieć uszkodzony samochód. Wszyscy są co do tego zgodni: wycinka drzewa uzasadniona jest względami bezpieczeństwa. Lepiej wcześniej zapobiec, niż później ponosić konsekwencje.

tom