Komu komórkę?

Komu komórkę?

Mieszkańcy budynku w SM Popowice, mogą zyskać nowe komórki lokatorskie na półpiętrach. Będzie to się jednak wiązać z likwidacją zsypów na śmieci.

     Na jednym z budynków SM Popowice, umieszczone zostało ogłoszenie. Spółdzielnia informowała w nim o likwidacji zsypów na śmieci. Miało to związek z dostosowaniem budynku przy Popowickiej 62-68 do przepisów przeciwpożarowych. Ponieważ przewidziano także zlikwidowanie klap wrzutowych od zsypów, w to miejsce zaplanowano wykonanie dodatkowych pomieszczeń. Osoby, które reflektowały na wygospodarowane pomieszczenia, musiały liczyć się ze sfinansowaniem takiej zabudowy. Jej koszt określiła spółdzielnia na 500 zł brutto.

     Do 30 marca, kiedy to zakończono przyjmowanie wniosków, jak wynika z naszych informacji, zgłosiło się chętnych 25 osób. Po wykonaniu niezbędnych prac, będą one mogły użytkować nowe komórki. Co prawda byli także mieszkańcy, którzy protestowali przeciw likwidacji zsypów, jednak wobec konieczności wykonania mokrych pionów, zgodnie z nakazem administracyjnym Straży Pożarnej protest ten nie został uwzględniony.

tom

{jvotesystem poll=|4|}