Zapobiec włamaniom

Zapobiec włamaniom

Na Popowicach, na terenie SM Popowice grasują włamywacze. Ten sygnał otrzymaliśmy od naszych czytelników, którzy padli ofiarą takiego włamania. Należy go poważnie potraktować, podejmując wszelkie dostępne środki.

     Z informacji, którą otrzymaliśmy wynika, że w ostatnim czasie nie były to pojedyncze włamania. Najczęściej dokonywane były one do dwóch mieszkań na piętrze. Należy zwrócić uwagę na jeden, bardzo istotny szczegół. Przed włamaniami widziana była kobieta w różowej bluzie, chodząca po klatce schodowej. Mieszkańcy jednego z budynków, widząc ją ponownie, zawiadomili policję. Ich zdaniem przeprowadzała ona złodziejskie rozeznanie – siedziała na schodach i nasłuchiwała, co się dzieje w mieszkaniach na różnych piętrach. Włamania były dokonane w czasie między 11.00 a 13.00.

     Sytuacja ta oznacza, że mieszkańcy SM Popowice, muszą zwracać uwagę na obce osoby, pojawiające się na klatce schodowej. Często zapytanie osoby kręcącej się tam bez celu, może spłoszyć włamywacza. Podobnie osobom obcym nie należy otwierać domofonem drzwi wejściowych do budynku!  Bardzo często właśnie włamywacze podszywają się pod roznoszących ulotki, albo nawet pracowników spółdzielni. Niestety pewnym ułatwieniem w tej sytuacji są przejścia, łączące klatki schodowe na ostatnich piętrach w wysokich budynkach tej spółdzielni.

     Powiadomiliśmy o włamaniach Komisariat Policji Wrocław-Fabryczna, który podejmie czynności operacyjne w tej sprawie. Oczywiście Policję należy zawiadamiać jak najszybciej. Jednak przede wszystkim trzeba wzmóc czujność: „Jeśli sami nie będziemy się pilnować, nikt tego za nas nie zrobi!!!” Te słowa naszych czytelników bardzo dobrze oddają sytuację.  
 Skontaktowaliśmy się z SM Popowice. Przekazaliśmy zarówno informacje dotyczące samego procederu, jak i sugestie co do przejść na ostatnich piętrach. Od z-cy prezesa ds. technicznych, Bogdana Słowika, usłyszeliśmy, że możliwe jest zabezpieczenie przejść na ostatnim piętrze kratami lub ich zamurowaniem. Podobnie z zabezpieczeniem wejść do budynków czytnikami do czipów.

     Konieczna jest jednak inicjatywa mieszkańców, polegająca na zgłoszeniu tych spraw Radzie Zespołu Nieruchomości i Radzie Nadzorczej SM Popowice. Te organy samorządowe, wnioskując o wprowadzenie powyższych zadań do realizacji i wskazując źródło finansowania, mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa.

     W tej sprawie konieczne jest zatem wspólne działanie wszystkich mieszkańców. Ta obywatelska troska z pewnością poprawi poczucie bezpieczeństwa. My jako portal będziemy – informacyjnie – tym działaniom patronować i powiadamiać naszych czytelników o dalszych krokach obu organów samorządowych w tej sprawie. 

tom