Uzupełnić niedobór

Uzupełnić niedobór

Wykonanie tzw. mokrych pionów w jednym z budynków SM Popowice, wiąże z koniecznością zastosowania odpowiednich przepisów.

     Pisaliśmy już o tej sprawie na naszym portalu w tekstach „Powracająca sprawa” i „Dostosować do przepisów”. Otóż wykonanie mokrych pionów w budynku spółdzielni przy Popowickiej 62-68, to zalecenie w trybie nakazu administracyjnego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej. Warto przybliżyć sytuację, w jakiej spółdzielnia ma wykonać to zalecenie.

     Co mówią na ten temat stosowne przepisy? Otóż zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych z 15.12.2000 r. Zarząd SM Popowice, prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości. Ponadto, zgodnie z powyższą ustawą, prowadzi też ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego tych nieruchomości. Regulacja ta jest zawarta w art. 4, ust. 4¹, wspomnianej tu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

     Jak skutkują powyższe przepisy? Oznacza to, że nie można łączyć kosztów i wydatków danej nieruchomości z kosztami i wydatkami ponoszonymi na innych nieruchomościach. Każda nieruchomość stanowi odrębną jednostkę kalkulacyjną. Nie jest zatem możliwa tzw. zrzutka innych nieruchomości.

     W SM Popowice funkcjonuje „Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego”. Według tego regulaminu, fundusz remontowy przeznaczony jest na pokrycie kosztów prac remontowych. Do nich bowiem jest zobowiązana jest spółdzielnia, w celu utrzymania zasobów mieszkaniowych w należytym stanie technicznym i estetycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

     W budynku przy ulicy Popowickiej 62-68, konieczne jest wykonania prac wskazanych przez Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej. Na dziś te prace mają wartość ok. 380 000 zł i o tyle pomniejszą one fundusz remontowy tej nieruchomości. Obecna wielkość funduszu remontowego jest taka, że po wykonaniu tego zadania, na koncie nieruchomości powstanie niedobór (wynik ujemny), który powinno się jak najszybciej uzupełnić. Jak? M.in. poprzez dodatkowe wpłaty mieszkańców nieruchomości na ten cel. Ten niedobór nie może pozostać nieuregulowany! Pozbawi on bowiem tę nieruchomość możliwości wykonywania jakichkolwiek prac remontowych i jednocześnie sam w sobie stanowi pewien rodzaj zadłużenia nieruchomości wobec Spółdzielni.

     Zatem w świetle powyższych przepisów, konieczne jest uzupełnienie niedoboru, jaki powstanie na tej nieruchomości. Innej możliwości nie ma.

tom