Porządek z drzewem

Porządek z drzewem

Jedno z drzew rosnących przy ulicy Rysiej, przechyliło się i oparło o budynek SM Popowice. W tej pozycji czekało ono na uprzątnięcie.

     Ostatnie zawirowania pogodowe spowodowały zapewne, że drzewo to, częścią konarów oparło się o stojący opodal budynek, należący do SM Popowice. Jak sprawdziliśmy w spółdzielni, teren na którym rośnie drzewo nie należy do niej. Jest to teren Gminy Wrocław, a drzewo rośnie w pasie drogowym ulicy Rysiej. Kilkanaście dni minęło zanim odpowiednie służby miejskie uprzątnęły drzewo, aby nie zagrażało przechodniom. Zostało ono pocięte na kawałki i wywiezione.

     Nieco szybsze uprzątanie takich drzew, jest konieczne ze względu na bezpieczeństwo, nie mówiąc już o estetyce. 

tom