Uważać na pożar

Uważać na pożar

Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe, w SM Popowice prowadzona będzie wymiana drzwi do piwnic. Zapobiegnie to ewentualnemu rozprzestrzenianiu się pożaru.

     Piwnice w budynkach mieszkalnych są strefą, gdzie łatwo o pożar. Zabezpieczenie piwnic drzwiami, posiadającymi stosowne atesty, ma duże znaczenie. Z informacji, którą uzyskaliśmy od z-cy prezesa ds. technicznych SM Popowice, Bogdana Słowika, wynika, że wymienione będą drzwi do piwnic, we wszystkich budynkach. Będą one posiadały niepalny rdzeń, co – w razie pożaru – znacznie opóźni przeniesienie się ognia.

     Jego zdaniem, sami mieszkańcy też mogą się przyczynić do większego bezpieczeństwa pożarowego. Chodzi o okresowe dokonywanie przeglądów swoich piwnic i opróżnianie ich ze zbędnych przedmiotów.

     Wyłoniony został już wykonawca, który dokona wymiany drzwi do piwnic w zasobach spółdzielni. Ponieważ budynki SM Popowice, pochodzą z lat 70-tych ubiegłego wieku, nie wykluczone są dalsze prace dostosowujące je do obecnych przepisów. Może to dotyczyć likwidacji lejów zsypowych, instalowania tzw. mokrych pionów, czy instalowania klap przeciwdymowych. Są to działania mające podwyższyć bezpieczeństwo pożarowe. W tym zakresie, nigdy dosyć troski o to, by nie doszło do powstania pożaru.

tom