Dostosować do zaleceń

Dostosować do zaleceń Wiele spółdzielni mieszkaniowych staje przed koniecznością dostosowania budynków, do nowych przepisów bezpieczeństwa pożarowego.

Pieniądz „parzy”

Pieniądz „parzy” Wydawać pieniądze z zysku, na bieżącą eksploatację, czy odkładać i przeznaczać na potrzebne remonty?…

Uważać na pożar

Uważać na pożar Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe, w SM Popowice prowadzona będzie wymiana drzwi do…

Przejścia odnowione

Przejścia odnowione W ramach prac remontowych w SM Popowice, prowadzona jest wymiana nawierzchni dróg, chodników i…