Dostosować do zaleceń

Dostosować do zaleceń

Wiele spółdzielni mieszkaniowych staje przed koniecznością dostosowania budynków, do nowych przepisów bezpieczeństwa pożarowego.

     W takiej właśnie sytuacji znalazła się SM Popowice. Zgodnie z zaleceniem, a ściślej nakazem administracyjnym Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej we Wrocławiu, do końca bieżącego roku, konieczne jest wykonanie tzw. mokrych pionów, oraz klap oddymiających, w jednym z dziesięciopiętrowych budynków. Oznacza to konieczność wygospodarowania środków na to zadanie. W grę  wchodzi kwota ok. 150 000 złotych.

     Spółdzielnia odwoływała się od decyzji Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej we Wrocławiu, ale Komendant Wojewódzki odrzucił odwołanie Spółdzielni i podtrzymał nałożoną decyzję. Oczywiście decyzja ta może być jeszcze zaskarżona do sądu administracyjnego, ale takie działanie wydłuży tylko procedurę i skróci czas na realizację nałożonych zaleceń. Spółdzielnie, które próbowały trybu sądowego, odwołując się od decyzji Straży Pożarnej, przegrały sprawy i straciły tylko czas. Lepiej więc, jak twierdzi z-ca prezesa SM Popowice ds. technicznych Bogdan Słowik, rozpocząć prace projektowe i szukać wykonawców, bo do zrealizowania nakazu zostało tylko pół roku.

     Trudno się z nim nie zgodzić. Nawet jeżeli w tej sytuacji „winne” są zmienione przepisy, to w sprawach przeciwpożarowych nie ma żartów. Budynki wielopiętrowe są, z racji dużej liczby mieszkańców, bardziej narażone na pożar. W ubiegłym i w tym roku na Popowicach miały miejsce dwa pożary. Jeden z nich zdarzył się na dziesiątym piętrze. Lepiej więc wcześniej myśleć o bezpieczeństwie pożarowym i dostosować budynki do nowych przepisów.

tom