Oczekiwania i rezultaty

Oczekiwania i rezultaty

Zakończyły się Walne Zgromadzenia w SM Popowice. Zgłoszono na nie wiele wniosków. Część z nich nie była głosowana z przyczyn formalnych. Czy oznacza to konieczność lepszego przygotowania tych zgromadzeń, czy zmianę ich formuły?

     O wnioskach zgłoszonych na Walne Zgromadzenie spółdzielni, pisaliśmy w tekście „Wnioski na Walne”. Tak jak informowaliśmy w nim, o tym które wnioski, zgłoszone przez członków, poddane zostaną pod głosowanie, członkowie dowiedzieli się na zebraniach.

     Na tegoroczne Walne członkowie SM Popowice zgłosili 15 wniosków. Sześć z nich, nie zostało poddanych pod głosowanie, z powodów formalnych. Znalazły się tu m.in. wnioski o odwołanie trzech członków Rady Nadzorczej i członka Rady Zespołu Nieruchomości nr 1. Podobnie było z wnioskiem o renegocjacje umowy z PCZ, a także o zmiany w statucie spółdzielni.

     Druga grupa wniosków to te, które zostały w drodze głosowania odrzucone przez członków. Były to m.in. wniosek o zakaz przekazywania środków finansowych przez RN i RZN instytucjom, jednostkom budżetowym i osobom prywatnym, wniosek o udostępnienie sali na spotkania z mieszkańcami, czy wniosek o udostępnienie członkom spółdzielni, pilota na miejsca parkingowe ze szlabanami. W tej grupie był także wniosek o zmianę formuły wydawanej gazety „Nasze Popowice”.

     Wnioski spełniające wymogi formalne, a zarazem przegłosowane przez członków, obejmowały : wykonanie ścieżek brukowych, żywopłotu, ławeczek na Popowickiej 152-158 (realizowane już od poprzedniego Walnego), poprawkę do projektu uchwały, w sprawie podziału zysku netto za rok 2014. Natomiast wniosek dotyczący rozliczania ciepła, został przekazany do Zarządu i Komisji GZM Rady Nadzorczej.

     Powyższa sytuacja oznacza konieczność lepszego przygotowywania wniosków na Walne Zgromadzenie pod względem formalnym. Wówczas wnioski te – dotycząc zarazem spraw istotnych dla członków – będą wychodziły naprzeciw ich potrzebom.

tom