Będzie dziewięć pięter

Będzie dziewięć pięter

Mieszkańcy budynku przy ulicy Białowieskiej na Popowicach obawiają się, że nowa inwestycja mieszkaniowa przesłoni im nasłonecznienie ich mieszkań.

     Tę sprawę zgłosił nam jeden z mieszkańców. Przy ulicy Białowieskiej, firma MPBM „Mój Dom”, rozpoczęła prace ziemne budynku, który będzie miał dziewięć kondygnacji. Mieszkańcy wyrażają zaniepokojenie, czy inwestycja ta nie pozbawi ich dostępu do światła słonecznego, a tym samym nie pogorszy warunków zamieszkania. W praktyce oznacza to również wyższe rachunki za prąd.

     Zwróciliśmy się do Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego, o wykładnię obowiązujących przepisów. Otrzymaliśmy wyjaśnienie, w którym m.in. czytamy: 
„Odległości budynków pod względem przesłaniania, regulują warunki techniczne par.13, natomiast nasłonecznienie jest uregulowane w par.60 warunków technicznych. Ogólnie rzecz biorąc nie jest możliwe ograniczenie nasłonecznienia w istniejących budynkach. Wymaga to w szczególnie uzasadnionych przypadkach odstępstwa od przepisu lub potraktowania zabudowy, jako śródmiejskiej uzupełniającej, ale traktujemy tą okoliczność bardzo rzadko i zawężająco (plomby itp.)”.

     Oznacza to, że przy projektowaniu i budowie budynków mieszkalnych, a więc także przy Białowieskiej, zachowane muszą być odpowiednie warunki zabudowy. Powinno to uspokoić mieszkańców budynków SM Popowice, położonych w pobliżu. 

tom