Klub, ale jaki?

Klub, ale jaki?

Działania jednego z organów samorządowych SM Popowice, w przedmiocie utworzenia klubu osiedlowego, nie są upowszechnione wśród członków spółdzielni.

     Sprawa klubu zaczęła się od wniosku nr 2/2014, Rady Zespołu Nieruchomości nr 1 z 10.01.2014 roku. Wnioskowała, ona o powołanie Klubu Seniora dla mieszkańców SMLW Popowice, w lokalu przy ul. Starogranicznej 28, który – zdaniem tej Rady – nie jest w pełni wykorzystany. Proponowano, powołując się na oczekiwania mieszkańców osiedla, organizowanie tam m.in. „…wystaw, pokazów, różnych warsztatów, spotkań integracyjnych oraz współpracę ze wszystkimi podmiotami i jednostkami związanym z tzw. szeroką kulturą”.

     Jako potwierdzenie celowości tego wniosku, przytaczano wypowiedź red. A. Pasierskiego w grudniowym numerze Naszych Popowic, gazety SM Popowice. Sugerowano, że autor tej wypowiedzi „… wyraźnie stwierdza że na naszym osiedlu brak jest instytucji kultury, choćby klubu”. Tymczasem wypowiedź A. Pasierskiego brzmiała tak : Przydałoby się – oprócz infrastruktury i handlu coś, co zwiąże ludzi bardziej z osiedlem: dom kultury, albo podobna placówka”.

     W lutym 2014 roku, pojawił się wniosek RZN nr 1 o powołanie Klubu Seniora. W marcu 2014 roku, Rada ta wskazała na „niemożność” korzystania przez nią z pomieszczenia przy Starogranicznej 28, oraz brak zaproszeń jej członków na spotkania funkcjonującego tam Klubu Seniora, czyli Koła nr 2 Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Trudno jednak było o dobrą współpracę z tym Kołem, skoro przedstawicielki RZN nr 1 pojawiły się w Zarządzie Okręgu Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, zachowując się tam arogancko. Pisaliśmy o tym w tekście „Naganne zachowanie”.

     W kwietniu 2014 roku, RZN nr 1 przedstawiła Zarządowi SM Popowice „…ogólne założenia dotyczące zawiązania i działalności placówki kulturalno-oświatowej na terenie spółdzielni”. Założeń tych nie upowszechniono wśród członków Rady Nadzorczej SM Popowice, czy Rady Zespołu Nieruchomości nr 2 Park. Niektórzy samorządowcy pytają, czy klub ma służyć tylko Polanie?

     W lipcu 2014 roku, w protokole Rady Nadzorczej, znalazła się informacja Zarządu, o organizowaniu lokalu na ul. Starogranicznej, który wymaga remontu. W sierpniu 2014 roku, RZN nr 1 zwróciła się do Zarządu SM Popowice, o podjęcie dalszych kroków, w celu realizacji projektu i organizacji osiedlowego klubu seniora na osiedlu Popowice , przydzielając przy tym 3000 złotych na ten cel.

     Także w sierpniu 2014 roku, Rada Nadzorcza SM Popowice, przegłosowała na swoim posiedzeniu wniosek nr 40/VIII/2014, o utworzeniu zespołu, który stworzy realny program działania i finansowania Klubu Spółdzielczego w wydzielonych pomieszczeniach, byłych magazynów na Starogranicznej 32. Zespół ten, miał przedstawić na wrześniowym posiedzeniu Rady Nadzorczej program działania Klubu. Nie uczynił tego we wrześniu, ani w październiku 2014 roku. Jedynie na październikowym posiedzeniu Rady, głosowany był wniosek Rady Nadzorczej nr 51/X/2014, o przekazaniu upoważnienia dla zarządu SM Popowice, do przeprowadzenia dalszych działań odnośnie adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul Starogranicznej 32.

     4 lutego 2015 roku, nastąpił odbiór pomieszczeń na Starogranicznej 32. Zatem Zarząd SM Popowice, wywiązał się z powyższej uchwały. Pomieszczenia klubu są. Nie ma natomiast programu, czy zarysu koncepcji działalności tego klubu. Nie jest ustalona nawet jego nazwa – Klub Seniora, Klub Spółdzielczy, Osiedlowy Klub Spółdzielczy, czy placówka kulturalno-oświatowa. Zatem co dalej? Będziemy informować Państwa o dalszych krokach.

tom