Bez zgody zarządcy

Bez zgody zarządcy

Na budynkach SM Popowice, pojawiły się ulotki kandydatki w wyborach do Rady Miejskiej Wrocławia. Znalazły się one tam bez wiedzy spółdzielni.

     Spółdzielnia posiada tablice ogłoszeniowe, usytuowane bądź przed wejściem do budynku, bądź na klatce schodowej. Możliwe jest umieszczanie na nich materiałów promocyjnych, jak ulotki, reklamy, itp. Jednak zgodnie z regulaminem, obowiązującym w tym zakresie w spółdzielni, osoba chcąca umieścić swoje materiały promocyjne musi zwrócić się pisemnie z taką prośbą i uzyskać zgodę zarządcy, czyli w tym wypadku Zarządu SM Popowice. Umieszczenie takich materiałów, związane jest z odpłatnością, wnoszoną przez osobę zainteresowaną do spółdzielni.

     Na budynkach SM Popowice, na tablicach ogłoszeniowych pojawiły się ulotki, przyklejone tam w sposób trwały. Zachęcały one do głosowania na powyższą kandydatkę. Z naszych ustaleń wynika, że nie wpłynęło z jej strony do spółdzielni żadne pismo o wyrażenie zgody, a tym samym nie udzielono żadnej zgody na umieszczenie takich materiałów.

     Dlaczego zatem ulotki te znalazły się na tablicach ogłoszeniowych spółdzielni, bez zgody zarządcy? Pytanie to zadał jeden z czytelników naszego portalu. Sugerował wyciągnięcie konsekwencji i obciążenie za umieszczenie ulotek. Jego zdaniem wszyscy członkowie powinni być traktowani jednakowo. W tym wypadku tak się nie stało.

mar