Rozwiązać problem kotów

Rozwiązać problem kotów

Mieszkańcy Popowic, podjęli działania, mające przyczynić się do rozwiązania lub przynajmniej złagodzenia problemu bezdomnych kotów na osiedlu.

     W piśmie skierowanym do Zarządu i Rady Nadzorczej SM Popowice, mieszkańcy kategorycznie domagają się pomocy w rozwiązaniu tego palącego problemu .Obecnie w piwnicach, jak i w ich bezpośrednim sąsiedztwie, gnieżdżą się bezdomne koty. Zwierzęta te zanieczyszczają całą okolicę odchodami i resztkami pokarmu, a co najgorsze podwórko wraz z placem zabaw dla dzieci, uznają za swój wybieg (piaskownica jako kuweta!). Bezdomne koty są także sprawcami permanentnego smrodu na klatkach schodowych, roznosicielami zarazków oraz panoszącego się robactwa (pchły, karaluchy, prusaki). Ponadto pozbawione w praktyce opieki weterynaryjnej wolno żyjące koty, rozmnażają się w de facto niekontrolowany sposób, co potęguje już i tak poważny problem charakterze sanitarno-epidemiologicznym.

     W piśmie wskazana jest także propozycja rozwiązania problemu. Mieszkańcy sugerują zakupienie przez Spółdzielnie specjalnych budek dla kotów, wystawianych w miejscach oddalonych od budynków mieszkalnych. Pozwoli to rozwiązać problem panoszących się po piwnicach kotów, jak i pomoże przetrwać im zimę, oraz zapewni bezpieczne schronienie. Kocie boksy stosowane są przez liczne spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe w Polsce i co najważniejsze zdają egzamin. Mieszkańcy zwracają również uwagę na konieczność systematycznego sprzątania po zwierzętach i dokarmiania zwierząt tylko z dala od budynków mieszkalnych.

     W diagnozie obecnej sytuacji, warto zwrócić uwagę na stawiane w piśmie pytania: dlaczego mieszkańcy ponoszą nakłady finansowe, związane z piwnicą (opłata eksploatacyjna – fundusz remontowy), skoro wykorzystanie boksów piwnicznych jest utrudnione, a wręcz uniemożliwione ( pchły, karaluchy, fetor, fekalia) z uwagi na panoszące się tam koty? Dlaczego dla administracji Spółdzielni ważniejsze są koty, niż prawa mieszkańców, a przede wszystkim stan sanitarno-epidemiologiczny całego budynku?

     Mieszkańcy, zdesperowani bezczynnością administracji SM Popowice (to nie pierwsze pismo w sprawie wolno żyjących kotów), poinformowali także instytucje zewnętrzne. Odpowiednie zawiadomienia otrzymała JPMW Rada Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn., Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna i Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna – Powiatowy Lekarz Weterynarii.

     O postępach w rozwiązaniu tej sprawy, będziemy informować czytelników naszego portalu.

tom