Rozwiązać problem kotów

Rozwiązać problem kotów Mieszkańcy Popowic, podjęli działania, mające przyczynić się do rozwiązania lub przynajmniej złagodzenia problemu…