Zapomniany plac zabaw

Zapomniany plac zabaw

Jednym z zadań organów samorządowych, działających w SM Popowice, jest troska o stan urządzeń, służących najmłodszym mieszkańcom do zabawy.

     Idąc śladem sygnału, jaki otrzymaliśmy od czytelników naszego portalu, odwiedziliśmy plac zabaw na wysokości ul. Białowieskiej 9. Jego stan nie przedstawia się najlepiej. Ułamane są szczeble, służące do wchodzenia na kratownice z łańcucha, słabiej trzymają się szczeble przeznaczone do wchodzenia na pokład zjeżdżalni. Obudowa kratownicy pokrywa się zieloną pleśnią. Zatem urządzenie to wymaga prac renowacyjnych. Nie wykona ich rzecz jasna Rada Zespołu Nieruchomości nr1, ale powinna przekazać sygnał służbom technicznym spółdzielni.

     Ponieważ sygnał ten otrzymaliśmy od mieszkańców, zwróciliśmy się o wyjaśnienie do z-cy prezesa ds. technicznych SM Popowice, Bogdana Słowika. Sugerował on bezpośrednie zgłaszanie do Spółdzielni takich spraw jak powyższa. Skróci to drogę załatwienia konkretnej sprawy i znacznie ją przyspieszy.

     Pozostaje jedynie pytanie: jaka jest wobec tego rola organów samorządowych, skoro mieszkańcy sami musza zgłosić problem, a nie zainteresowała się nim RZN nr 1? Wszak dbałość o takie urządzenia to jej statutowy obowiązek. Ocenę tego faktu pozostawiamy Państwu.

tom