Decyzja radnej

Decyzja radnej

Z ostatniej chwili:

Od radnej Rady Miejskiej Wrocławia, wiceprzewodniczącej Rady, Marii Zawartko, uzyskaliśmy następującą informację:
„Pragnę poinformować, że zrezygnowałam ze startu w wyborach samorządowych pod wspólnym szyldem z Platformą”.

Ze względu na wagę sprawy, wrócimy do niej niebawem na naszym portalu.

tom