Decyzja radnej

Decyzja radnej Z ostatniej chwili: Od radnej Rady Miejskiej Wrocławia, wiceprzewodniczącej Rady, Marii Zawartko, uzyskaliśmy następującą…