Gospodarka zasobami mieszakniowymi

Gospodarka zasobami mieszakniowymi

Zasobami mieszkaniowymi SM Popowice, zajmuje się Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowej, działająca w strukturach Rady Nadzorczej tej spółdzielni.

     To do tej Komisji Rada Nadzorcza kieruje do zaopiniowania i przedstawienia na plenarnym posiedzeniu, wszystkie wpływające do Rady odwołania, wnioski i skargi. Zwłaszcza te, związane z działalnością Zarządu w zakresie zagadnień gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Komisja sprawuje również nadzór nad jakością wykonywanych prac remontowych, prawidłowością dokonywanych odbiorów oraz nadzór nad ewentualnym usuwaniem przez wykonawcę, usterek w okresie gwarancyjnym.

     Członkowie Komisji opiniują też projekty regulaminów i innych przepisów spółdzielni, związanych z działalnością i gospodarką zasobami mieszkaniowymi. Zajmują się opracowaniem i opiniowaniem wniosków, dotyczących gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz pracy działu GZM w spółdzielni.

     Leszek Zakosztowicz, przewodniczący Komisji, twierdzi. iż dużym wyzwaniem dla jej członków, jest zwiększenie ilości miejsc postojowych na terenach SM Popowice. W tym celu opracowany został Kompleksowy Program Poprawy Miejsc Postojowych. Jest to projekt długofalowy, wymagający wielu konsultacji z członkami spółdzielni. Jedną z części tego programu jest „Projekt 100 miejsc postojowych dla ul. Bobrzej”. Realizacja tego planu znacznie poprawi trudną sytuację z parkowaniem samochodów w tym rejonie.

     W opracowaniu są kolejne projekty, mające poprawić parkowanie na innych ulicach. W związku z tym, konieczne jest ograniczenie osobom trzecim wjazdu na miejsca postojowe, przewidziane dla członków Spółdzielni. Dlatego też Komisja pozytywnie zaopiniowała i skierowała do realizacji zabezpieczenie tych miejsc szlabanami. O tym napiszemy niebawen na naszym portalu.

tom