Miejsca parkingowe dla członków

Miejsca parkingowe dla członków

Coraz większym problemem jest zaparkowanie na terenie Popowic. Nic więc dziwnego, że mieszkańcy tego osiedla podejmują inicjatywy, mające ograniczyć dostęp osób trzecich do miejsc parkingowych.

     Grupa mieszkańców z ulicy Białowieskiej 32 – 42 oraz 44 – 54, zwróciła się do Zarządu I Rady Nadzorczej SM Popowice, o zabezpieczenie miejsc postojowych na parkingu przy tych budynkach. Wnioskowali oni o zainstalowanie szlabanów przy miejscach do parkowania. Petycję na ten temat podpisały 102 osoby. Z inicjatywy Marii Zawartko, wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej, zostało zorganizowane spotkanie. Jak stwierdziła ona w rozmowie z naszym portalem, zrealizowała w ten sposób liczne postulaty mieszkańców, aby coś zrobić w tej sprawie. Spotkanie odbyło się 19 maja w SM Popowice, a wziął w nim udział prezes Mirosław Miciak, z-ca prezesa ds. technicznych Bogdan Słowik, Radę Nadzorczą reprezentowali Bolesław Proga i Leszek Zakosztowicz.

     Na spotkanie przyszło 41 osób. Miało ono spokojny przebieg, padło na nim szereg konstruktywnych wniosków. Wymieńmy niektóre z nich. Zaproponowano ustawienie trzech szlabanów, zamykających parking. Dla osób zamieszkałych w tym rejonie, parkujących na nim, przygotowane zostaną karty identyfikacyjne, które będą umieszczane w samochodzie. Dzięki temu, łatwo będzie można zorientować się kto parkuje. Członkowie SM Popowice otrzymają pilota otwierającego szlabany. Na otwartej części ul. Białowieskiej (tej z progami spowalniającymi), wzdłuż budynków, wymalowane zostaną stanowiska z tablicą „Parkowanie dla mieszkańców bloku”. Zarząd SM Popowice, w najbliższym czasie, podejmie konkretne kroki aby zrealizować tę inwestycję.

     Współdziałanie, jak widać, przynosi rezultaty. Dzięki współpracy członków SM Popowice, a także jej Zarządu, podjęty będzie problem miejsc parkingowych. Nawet, jeżeli go całkiem nie rozwiąże, to na pewno złagodzi brak tych miejsc. A to już bardzo dużo.

tom