Działka na sprzedaż

Działka na sprzedaż

Na działce na Popowicach, przy rogu Niedźwiedziej i Legnickiej, pojawiła się tablica z ogłoszeniem o jej sprzedaży przez Urząd Miejski.

     Ta niewątpliwie atrakcyjna lokalizacja, przewidziana jest – zgodnie z ogłoszeniem – pod zabudowę wielorodzinną i usługi. Działka o powierzchni 9926 m², z pewnością znajdzie nabywcę w tym miejscu. Zanim to nastąpi, konieczne jest przygotowanie nieruchomości do sprzedaży. Obejmuje ono opracowanie warunków przetargu ofertowego na sprzedaż działki, który zostanie ogłoszony we wrześniu br. Dopiero wtedy zostanie wyłoniony przyszły właściciel działki. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, będzie on musiał dostosować zabudowę działki do tej, obowiązującej na ulicy Legnickiej.

     Z informacji jakie uzyskaliśmy z Urzędu Miejskiego wynika, iż obecne działania mają na celu promocję sprzedaży tej nieruchomości. Zważywszy, iż Legnicką w obu kierunkach przemieszcza się kilka tysięcy pojazdów dziennie, podnosi to prawdopodobieństwo znalezienia nabywcy. Na brak chętnych do kupna działki Urząd Miejski nie będzie zapewne narzekać.

     Dzięki zabudowie tej działki zyskają również Popowice, jako osiedle położone także przy ulicy Legnickiej. Uzupełni ona istniejącą dotychczas lukę w zabudowie. Tym samym Legnicka z czasem zyska charakter wielkomiejskiej arterii. Jednak na to będzimy musieli jeszcze trochę poczekać.

tom