Nie tylko gospodarze

Nie tylko gospodarze

    Obok gospodarzy domów w SM Popowice, sprzątaniem zajmuje się firma firma zewnętrzna, AbC Service.

    Funkcjonujące od wielu lat w spółdzielni stanowisko gospodarz domu – dozorczyni, jest znane większości mieszkańców. Jednak w sytuacji przechodzenia tych pracowników na emeryturę, powstały brak uzupełniany jest przez pracowników firmy zewnętrznej. Zajmuje się ona sprzątaniem. Ta zamiana budzi czasem mieszane uczucia u mieszkańców. Jedni, uważają, że dozorczynie, zatrudnione w spółdzielni, bardziej identyfikują się z miejscem pracy. Często było to także ich miejsce zamieszkania. Mieszkańcy je znali i często przekazywali im informacje o uszkodzeniach, awariach, aby następnie poinformowały one spółdzielnię. Twierdzą, że wywiązywały się solidnie ze swoich obowiązków. 

    Inni mieszkańcy z kolei, wskazują, iż przekazywanie usług na zewnątrz spółdzielni, generuje mniejsze koszty, a zatem przyczynia się do oszczędności. Każda ze stron ma swoje argumenty. Zdaniem Z-cy Prezesa ds.Technicznych SM Popowice, Bogdana Słowika, trzeba na pracę zarówno dozorczyń ze spółdzielni, jak i osób z firmy zewnętrznej patrzeć indywidualnie, jak konkretnie wykonują swoje obowiązki. Sygnały o ich pracy oczywiście mogą być uwzględnione jeżeli jest to konkretna uwaga.

    Ostatnio SM Popowice, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej, przekazała kolejny rejon do sprzątania firmie zewnętrznej. Obecnie w SM Popowice, pracują jeszcze 24 dozorczynie, natomiast firma zewnętrzna obsługuje 21 rejonów. Najważniejsze jednak jest to, aby było czysto. Dla mieszkańców ta sprawa jest najważniejsza. 

tom