Szukając oszczędności

Szukając oszczędności

Członkowie SM Popowice mogą wybrać, czy chcą otrzymywać książeczki opłat czynszowych, czy też zrezygnować z nich i dokonywać tych opłat przelewem.

     Z pisma rozesłanego do członków, a także osób nie będących członkami (posiadającymi tytuł prawny do lokalu), można dowiedzieć się, że Zarząd SM Popowce, dążąc do obniżenia kosztów, zaproponował możliwość rezygnacji z książeczek czynszowych osobom, które z nich nie korzystają. Wiele osób bowiem, uiszcza opłaty przy pomocy przelewu bankowego.

     Dlatego też członkowie otrzymali ankietę, w której mogą zadeklarować, czy chcą otrzymywać książeczki czynszowe, czy zrezygnować z nich. Wypełnioną ankietę, należy dostarczyć do siedziby spółdzielni, w terminie do 30 maja 2014 roku. Jeżeli ktoś nie zwróci ankiety, będzie to oznaczać, że chce w dalszym ciągu używać książeczek czynszowych do wnoszenia opłat.

     Ponieważ powyższa decyzja z pewnością przyczyni się do oszczędności i obniżenia kosztów funkcjonowania spółdzielni, spotka się zapewne z aprobatą członków SM Popowice. Wszak szukanie oszczędności i źródeł przychodów, świadczy o gospodarskim spojrzeniu na działalność tej spółdzielni.

tom