Bezpieczeństwo przede wszystkim

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Porządek i bezpieczeństwo, to sprawy niewątpliwie leżące mieszkańcom Popowic na sercu. Świadczy o tym duża frekwencja na spotkaniu z Policją i Strażą Miejską.

     Spotkanie, które miało miejsce 10 kwietnia, było zorganizowane przez Zarząd SM Popowice. Dotyczyło ono bezpieczeństwa na osiedlu, porzuconych wraków samochodów, a także kontaktów międzysąsiedzkich. Mieszkańcy zgłaszali szereg zastrzeżeń, ale też sugestii i propozycji, związanych z tymi tematami. Odnotujmy przynajmniej niektóre z nich. Na ulicy Niedźwiedziej, na boisku, urządzane są przez młodzież libacje, co zakłóca spokój mieszkańcom. Zwracano też uwagę na parkowanie przez samochody na trawnikach. Wskazywano, że w piątki i soboty, podczas imprez w hali Orbita, otoczenie budynków jest obstawiane samochodami, a w tamtej okolicy i na Moście Milenijnym, urządzane są nocne wyścigi motocykli. Zgłaszany był także problem bezdomnych, przebywających w zasobach spółdzielni, zwłaszcza na wyższych piętrach. Stwarzają oni zagrożenie stanu sanitarnego na klatkach schodowych, zanieczyszczając je i zaśmiecając.

     Mieszkańcy mieli na tym spotkaniu dużo zastrzeżeń do pracy Policji i Straży Miejskiej. Dotyczyły one reagowania na zgłaszane sprawy, sposobu przeprowadzania interwencji i ich znacznego opóźnienia, tzn. 2-3 godziny po zgłoszeniu. Przedstawiciele Policji z KP Fabryczna, wskazywali na konieczność stosowania procedur i pierwszeństwo interwencji, związanych z zagrożeniem życia, zdrowia i mienia. Te, dotyczące kwestii porządkowych, czy międzysąsiedzkich są realizowane w dalszej kolejności.

     W trakcie spotkania mieszkańcy Popowic, zgłaszali liczne sugestie i postulaty. Przykładowo – proponowali powołanie osiedlowych komitetów porządkowych, albo zatrudnienie strażnika miejskiego za pieniądze mieszkańców. Innym pomysłem był skasowanie w domofonach tzw. kodów technicznych, umożliwiających wchodzenie na klatkę schodową osobom postronnym.

     Dominującym tematem, zgłaszanym w trakcie spotkania, było podjęcie działań przez Policję i Straż Miejską oraz Zarząd SM Popowice, a także przez Radę Nadzorczą. Działań radykalnych, przynoszących efekty, bowiem na dłuższą metę taki stan rzeczy – zdaniem mieszkańców – jest nie do przyjęcia. Zdziwienie zebranych budził brak nagłośnienia na spotkaniu, co znacznie utrudniło komunikację pomiędzy jego uczestnikami. Takie spotkania są bardzo ważne. Mogą wskazać wiele spraw, koniecznych do zrealizowania, bowiem bezpieczeństwo jest dla wszystkich mieszkańców Popowic kwestią nadrzędną.

tom