W sprawie porządku

W sprawie porządku

Staraniem Zarządu SM Popowice, zostało przygotowane spotkanie mieszkańców z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej.

     Spotkania tego typu odbywają się cyklicznie, dając obu stronom możliwość przedstawienia nurtujących je kwestii. Mieszkańcy zgłaszają zazwyczaj swoje uwagi i sugestie, związane z bezpieczeństwem na osiedlu, kradzieżami samochodów i ich wyposażenia. Sygnalizują także zakłócanie spokoju w godzinach nocnych, czy też nadmierne hałasowanie w tych godzinach. Policja i Straż Miejska może podczas takiego spotkania przekazać informacje, przydatne w wielu sytruacjach. Jak ustrzec się przed oszustem „na wnuczka”, jakie sprawy zgłaszać policji, czy też w jakich sytuacjach zwracać się o interwencję do Straży Miejskiej?

     Jednym z istotnych tematów, poruszanych przy takich okazjach są wzajemne kontakty między sąsiadami. Często są one niemal wzorcowe, polegające na wzajemnym doglądaniu mieszkania podczas nieobecności właściciela. Niestety, są też sytuacje, kiedy kontakty te nie układają się najlepiej. Bywają to nieraz wieloletnie, zadawnione spory, które narastają latami.

     Najbliżśze spotkanie z Policją i Strażą Miejską odbędzie się 10 kwietnia br. o godzinie 17.00, w siedzibie Zarządu Spóldzielni przy ulicy Popowickiej 28.
W trakcie spotkania będzie mowa o bezpieczeństwie na osiedlu, poruszona będzie także sprawa wraków porzuconych samochodów. Możliwa będzie także rozmowa na temat kontaktów międzysąsiedzkich. Często właśnie one są źródłem wielu konfliktów. Zatem warto wziąć udział w tym spotkaniu i uzyskac informacje z pierwszej ręki.

tom

Popowice. Spotkanie w sprawe porzadku