Myjni nie będzie

Myjni nie będzie

Nie będzie w SM Popowice inwestycji, która miała przynosić dochód spółdzielni. Tym samym nie będzie jednego ze źródeł przychodów, mających wpływ na budżet spółdzielni.

     W grudniu ubiegłego roku, Zarząd SM Popowice skierował do Rady Nadzorczej wniosek, aby zagospodarować działkę, będącą w wieczystym użytkowaniu spółdzielni, połozoną u zbiegu ulic Starogranicznej i Popowickiej. Spółdzielnia jest obciążana, przez Gminę Wrocław, opłatą za wieczyste użytkowanie i podatkiem gruntowym, łącznie w kwocie ponad 8000zł rocznie. Chodziło więc o znalezienie sposobu na zmniejszanie kosztów oraz generowanie dodatkowych przychodów dla spółdzielni.

     Propozycja zagospodarowania nieruchomości obejmowala wydzierżawienie części działki, na okres 10 lat, prywatnemu inwestorowi, pod bezdotykową myjnię samochodową. Koszty projektu, pozwolenia na budowę, wykonawstwa i eksploatacji, miał ponosić inwestor prywatny.

     Rada Nadzorcza SM Popowice, mając na względzie dodatkowe przychody dla spółdzielni, podjęła stosowną uchwałę o wyrażeniu zgody na tę inwestycję. Uchwała Rady została przez jeden z organów samorządowych SM Popowice – Radę Zespołu Nieruchomości nr 1, oprotestowana na spotkaniu z mieszkańcami. Pisalismy o nim w tekście „Burzliwe spotkanie„. Nie padły tam rzeczowe argumenty przeciw budowie myjni, która miała być źródłem przychodów dla spółdzielni. Jak się nioficjalnie dowiedzieliśmy, z uwagi na tę sytuację, Rada Nadzorcza SM Popowice anulowała swoją uchwałę o zgodzie na budowę myjni. Zatem nie będzie możliwości pozyskania dochodów dla spółdzielni, co z pewnością może rzutować na jej wynik finansowy.

tom