Spotkanie mieszkańców

Spotkanie mieszkańców

 

     Na budynkach SM Popowice, na osiedlu Polana, pojawiły się zawiadomienia o spotkaniu mieszkańców.

W zawiadomieniu tym czytamy:
26 lutego 2014r(środa) o godzinie 17.00 w siedzibie Spółdzielni „POPOWICE” przy ulicy Popowickiej 28 odbędzie się spotkanie mieszkańców Osiedla z udziałem przedstawicieli Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni w sprawach:
– zmiany zasady opłaty za utrzymanie dźwigów,
– budowy myjni u zbiegu ulic Starogranicznej z Popowicką,
– sprawy wniesione na zebraniu przez mieszkańców.

Zawiadomienie jest podpisane przez przewodniczącą Rady Zespołu Nieruchomości nr 1 Polana, Marię Żłobińską-Perlicką.

     Na spotkaniu poruszana będzie m.in. sprawa budowy myjni przy ulicy Starogranicznej. Może zastanawiać, czy aby spotkanie i konsultacje społeczne w tym zakresie nie mają odbyć się zbyt późno, skoro Rada Nadzorcza SM Popowice swoją uchwałą Nr 69/12/V/2013 z 19.12.2013 roku, na wniosek Zarządu nr Nr 5/12/2013 z grudnia ubiegłego roku, wyraziła zgodę na wydzierżawienie na 10 lat prywatnemu inwestorowi części działki przy ul. Starogranicznej pod bezdotykową myjnię samochodową. Uchwała ta została przyjęta głosami: 8- za, 2- przeciw.

     Aktualnie spółdzielnia ponosi koszty w wysokości 8.000 zł rocznie, za wieczyste użytkowanie tego terenu wraz z podatkiem gruntowym. Teren ten, obecnie jest niezabudowany, więc nie przynosi żadnego pożytku członkom SM Popowice.

tom