Czekamy na Legnicką Street

Czekamy na Legnicką Street

     Zrozumiałe zainteresowanie mieszkańców Popowic budzi budowa zespołu mieszkaniowo-usługowego przy ul. Legnickiej, zwanego Legnicka Street. Inwestorem tej budowy jest firma Popowice Development, którą tworzą SMLW Popowice oraz Citi Development. 

    Przypomnijmy krótko historię tej budowy. W 2007 roku ówczesne Grupy Członkowskie i Zebranie Przedstawicieli podjęły uchwały o działalności inwestycyjnej i zagospodarowaniu działek na ul. Legnickiej. Wybrano wspólnika do spólki celowej, firmę Techdom EU. W 2008 roku podpisany został akt notarialny spółki Techdom Popowice Development. Wtedy to członek Rady Nadzorczej spółdzielni, wraz z trzema innymi osobami, złożył pismo, domagające się zawieszenia postępowania administracyjnego o wydanie warunków zabudowy, do czasu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

    W 2009 roku Prezydent Wrocławia wydał decyzję o warunkach zabudowy na działkach przy ul. Legnickiej 57 i 59. Także w tym roku dotychczasowy udziałowiec spółki celowej czyli Techdom EU, wycofał się z przedsięwzięcia, w związku z zaskarżeniem warunków zabudowy. W 2010 roku znaleziono nowego udziałowca – firmę Kruszer Development Sp. z o.o, który odkupił udziały od poprzedniego wspólnika. Rozpoczęto też rozbiórkę niebieskiego Kwadratu. W 2011 roku kontynuowano i zakończono prace rozbiórkowe, prowadzono też prace projektowe i przebudowę sieci elektroenergetycznej. Tworzony był projekt budowlany wraz z projektami branżowymi oraz uzgadniano wykonanie przyłączy z Fortum, MPWiK, Energią Pro, ZDiUM, ZIM. We wrześniu 2011 roku spółka uzyskała pozwolenie na budowę. W 2012 roku nastąpiła zmiana w nazwie udziałowca spółki celowej. Kruszer Development Sp. z o.o.dokonał zmiany nazwy z powodu śmierci jednego z jej udziałowców. Rezultatem tej zmiany była nazwa  Citi Development Sp. z o.o. W 2012 roku prowadzono też działania marketingowe (udział w targach mieszkaniowych), zorganizowano biuro sprzedaży spółki. Inwestycja została nazwana „Legnicka Street”. Prowadzono prace porządkowo-przygotowawcze i roboty ziemne na terenie przewidzianym pod budowę I etapu tej inwestycji. Pod koniec 2012 roku, Popowice Development Sp. z o.o podpisała  z Getin Noble Bankiem umowę o kredyt inwestycyjny na finansowanie I etapu inwestycji.

    Natomiast  2013 rok przyniósł działania, związane ze sprzedażą i uzyskaniem 15% przedsprzedaży, celem uruchomienia pierwszej transzy finansowania inwestycji poprzez Getin Noble Bank. Trwał proces wyboru firmy do kompleksowego nadzoru inwestycji we wszystkich branżach. Prowadzono także konieczne prace budowlano-instalacyjne, poprzedzające właściwy proces budowlany (m.in.przekładkę sieci teletechnicznej). Wbijano larseny, zabezpieczające wykop przed osuwaniem się ziemi. Końcówka 2013 roku to wyłanianie generalnego wykonawcy inwestycji, poprzez postępowanie przetargowe. Na przełomie roku prowadzone były negocjacje z oferentami, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu postępowania. Dotychczas wykonane zostały prace ziemne, przygotowujące wykop pod budowę fundamentów, a także prowadzone były uzgodnienia, dotyczące przyłączy energetycznych, elektrycznych i teletechnicznych. 

    Po informację o najbliższych działaniach w sprawie Legnickiej Street, zwróciliśmy się do prezesa Popowice Development, mgr inż. Mirosława Miciaka. Otóż obecnie trwa wyłanianie w postępowaniu przetargowym, kandydata na generalnego wykonawcę. Przeprowadzony już został I etap postępowania przetargowego. Obecnie trwa II etap, na który składają się negocjacje z oferentami, zakwalifikowanymi do tego etapu.

tom