Sygnalizacja jeszcze nie działa

Sygnalizacja jeszcze nie działa

    Dobiegły końca prace przy sygnalizacji świetlnej na ulicy Popowickiej, koło Biedronki. Nie jest ona jednak uruchomiona, bo pozostało jeszcze wykonanie przyłącza energetycznego.

    Ustawione są już słupy, na których zamocowano sygnalizatory. Ułożona jest też instalacja kablowa szafy sterowniczej, kierującej zmianami świateł. Stoją także słupki z przyciskami, włączającymi zielone światło dla pieszych.

                                      popowice wrocław sygnalizacja

    Jak dowiedzieliśmy się w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta, z jego strony wykonane są już konieczne prace. Pozostaje  tylko wystąpienie do Tauronu-Dystrybucji o wykonanie przyłącza energetycznego. Z kolei w Tauronie usłyszeliśmy, że jest to inwestycja, dla której trzeba sporządzić projekt przyłącza, uwzględniając podziemną infrastrukturę. Dopiero po jego wykonaniu, będzie możliwe zawarcie przez ZDiUM umowy o sprzedaż i dostawę energii elektrycznej. Wówczas sygnalizacja będzie działać. A na to trzeba będzie jeszcze trochę poczekać…

tom