W sprawie kolorystyki

 W sprawie kolorystyki

    W tekście wcześniej zamieszonym na naszym portalu, zatytułowanym „Kolorystyka i dobre obyczaje” przedstawiliśmy kwestię, związaną z planowaną zmianą kolorystyki budynków SM Popowice.

    Omówiliśmy w nim stanowisko małżonki prof.Witolda Molickiego w tej sprawie. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, zwróciliśmy się do Zarządu SM Popowice i przedstawiamy teraz jego stanowisko w sprawie kolorystyki budynków spółdzielni.

    Zarząd SM Popowice, podtrzymuje stanowisko, wyrażone wcześniej, także w piśmie do Witolda Molickiego. Czytamy w nim, m.in. iż Zarząd nie wchodzi w prawa autorskie, ani jego, ani innego projektanta, zatrudnionego wówczas w państwowej firmie „MIastoprojekt”. Zacytujmy fragment z tego pisma: „W dokumentacji archiwalnej, nie ma wzmianki o zastrzeżeniach praw autorskich, dotyczących kolorystyki budynków…”.

 

popowice kolorystyka

    Zdaniem Zarządu, dotychczas dokonane zmiany – ocieplenie ścian szczytowych i umieszczenie na nich nazw ulic i symboli zwierząt- zostały dobrze przyjęte przez mieszkańców osiedla. Upewnia to Zarząd SM Popowice o słuszności i kierunku podjętych działań, w zakresie kolorystyki budynków.

tom