W sprawie kolorystyki

 W sprawie kolorystyki     W tekście wcześniej zamieszonym na naszym portalu, zatytułowanym „Kolorystyka i dobre obyczaje”…