Kolejna rezygnacja w Radzie Zespołu Nieruchomości nr 1

Kolejna rezygnacja w Radzie Zespołu Nieruchomości nr 1

W drugiej połowie 2013 roku, dwie osoby zrezygnowały z członkostwa w Radzie Zespołu Nieruchomości Nr 1 Popowice – Polana, w SM Popowice.

   Czytelnicy naszego portalu, mieszkańcy Popowic, zasygnalizowali nam tę sprawę, postanowiliśmy więc ją wyjaśnić. Kontakt z osobą, która jako pierwsza zrezygnowała – Adamem Głogowskim – nie był możliwy. Druga osoba, która zrezygnowała z członkostwa w Radzie Zespołu Nieruchomości Nr 1 w listopadzie 2013 roku, to Ewa Pokusińska-Martowicz. Zgodziła się na przedstawienie tej sprawy, także na naszym portalu. Chce wyjaśnić wyborcom, dlaczego tak się stało i uciąć w ten sposób domysły, plotki i pomówienia na ten temat. Oto jej wyjaśnienia.

   Zrezygnowała, bo jak to określiła, zetknęła się z nieprawidłowościami w Radzie Zespołu Nieruchomości Nr 1. Ewa Pokusińska-Martowicz opisała je w oficjalnym piśmie, skierowanym do Zarządu SM Popowice, Rady Nadzorczej i Komisji Samorządowo-Statutowo-Kulturalnej Rady Nadzorczej. Przyczyną tych nieprawidłowości, zdaniem Ewy Pokusińskiej-Martowicz, była atmosfera pracy w Radzie Zespołu Nieruchomości nr 1. Atmosfera ta była trudna, bo w Radzie znalazły się zupełnie nowe osoby, uczące się specyfiki pracy w organach samorządowych.

   Pierwsza z nieprawidłowości zdaniem Ewy Pokusińskiej-Martowicz dotyczyła udziału Rady Zespołu Nieruchomości Nr 1, w organizacji koncertu Antoniny Krzysztoń. Przewodnicząca RZN Nr 1 zaproponowała głosowanie – czy Rada jest za, czy przeciw dofinansowaniu koncertu. Wniosek o dofinansowanie koncertu został przegłosowany. Pomimo przegłosowania przez Radę i zgody na dofinansowanie, przewodnicząca RZN Nr 1, z uwagi na będące we wniosku – jej zdaniem – błędy proceduralne nie nadała dalszego biegu sprawie. Zdaniem Ewy Pokusińskiej-Martowicz, to przewodnicząca RZN nr 1, jednoosobowo zadecydowała o zaniechaniu współorganizacji koncertu przez Spółdzielnię. Zgodnie z regulaminem RZN i statutem Spółdzielni Rada Zespołu Nieruchomości jedynie występuje z wnioskami do Rady Nadzorczej, a dopiero Rada Nadzorcza jest organem decyzyjnym. Radzie Nadzorczej nie dano szansy na współorganizację koncertu. Przewodnicząca RZN Nr 1 przekazała tę sprawę Radzie Nadzorczej, dopiero po koncercie, który odbył się 12.10.2013 r. w kościele NMP Królowej Pokoju na Popowicach.

   Druga nieprawidłowość,zdaniem Ewy Pokusińskiej-Martowicz, to sprawa wycieczek na grzyby. Informacje o tych wycieczkach nie docierały do wszystkich członków spółdzielni, choć powinny. Przecież wszyscy członkowie pośrednio te wycieczki finansują. Pieniądze na działalność społeczną, oświatową i kulturalną w SM Popowice, pochodzą właśnie ze spółdzielni. Ewa Pokusińska-Martowicz uważała też za naganne, że na wycieczki na grzyby połączone z grillem, jeżdżą wciąż te same osoby, bo do innych nie docierają informacje o wycieczkach. Produkty spożywcze na grilla organizowanego podczas wycieczki, zakupowane były za pieniądze członków spółdzielni. Druga tej jesieni wycieczka na grzyby, mimo tych zastrzeżeń, odbyła się.

   Po wycieczce na grzyby w październiku 2013 r. na wniosek przewodniczącej RZN nr 1, Ewa Pousińska-Martowicz została odwołana z funkcji przewodniczącej Komisji Samorządowo-Kulturalnej w RZN nr 1. Powodem, jak usłyszała, był brak pieczątki RZN Nr 1 na ogłoszeniach o wycieczce na grzyby, które Ewa Pokusińska-Martowicz napisała i wywiesiła. Biorąc pod uwagę przedstawione przez nią nieprawidłowości i niesprzyjającą atmosferę pracy, zdecydowała się złożyć rezygnację z członkostwa w RZN. Tyle jej wyjaśnień.

   Zwróciliśmy się do przewodniczącej Rady Zespołu Nieruchomości Nr 1 o komentarz, w sprawie rezygnacji obu, wyżej wymienionych osób z członkostwa w tej Radzie. Usłyszeliśmy, że nie będzie ona komentować odejścia członków RZN nr 1, bo były one dobrowolne i nikt nikogo do niczego nie zmuszał.

tom