Bezpieczne Popowice i okolice

W ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, został zgłoszony projekt, który w istotny sposób może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa, także mieszkańców Popowic. Chodzi o monitoring na terenach miejskich.

Projekt nr 282, zgłoszony do WBO 2023 przez Marcina Makowskiego, mieszkańca Popowic, nosi nazwę: „Bezpieczne Popowice i okolice. Monitoring wokół Popowic (Północnych, Południowych, Port), przy hali Orbita, na Polanie Popowickiej, przy szkołach i przedszkolach na terenie Gądowa i Popowic”.

Projekt polega na wprowadzeniu monitoringu na terenie miejskim. Lista miejsc jest długa: Popowice Północne i Południowe, Port Popowice, Polana Popowicka, przy hali Orbita, Gądów, pl. Wiślany, teren przy szkołach – SP3, SP5, SP20 i przedszkolach, Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji, dom dziecka, Centrum Dializ oraz Sektor 3. Na terenie wymienionych osiedli miało miejsce sporo kradzieży. Tereny te nie mają aktywnych kamer. Monitoring ponadosiedlowy będzie wpięty do miejskiego systemu monitoringu i będzie stanowił jego integralną całość.

Po I etapie oceny przez UMW, projekt został oceniony negatywnie, ponieważ wskazany zakres znacznie przekraczał kwotę 3 000 000 zł. Po II etapie oceny projekt został oceniony pozytywnie. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej przy uwzględnieniu aktualnego poziomu cen.

Liderem projektu jest Marcin Makowski, doświadczony samorządowiec, były członek Rady Nadzorczej i Rady Zespołu Nieruchomości nr 2 w SMLW „Popowice”. Kiedy spytaliśmy go o to, skąd pomysł jego projektu, powiedział nam:

„Pomysł monitoringu ma długą historię, bo ja już w V kadencji Rady Nadzorczej SMLW „Popowice” interesowałem się technicznymi możliwościami wykonania monitoringu w zasobach spółdzielni. Napisałem nawet kiedyś artykuł do gazetki Nasze Popowice w wydaniu papierowym.

Od samego początku przyświecała mi idea, aby projekt miał charakter ponadosiedlowy, ze względu na budżet dla takich projektów. Okazało się, że pierwszy przygotowany zakres projektu znacznie przekroczył budżet i po konsultacjach i zmianach zakresu, w drugim etapie oceny wniosków, pomysł WBO 282 został oceniony pozytywnie.

Ja doskonale zdaję sobie sprawę, że nas nie stać na monitoring całego osiedla w szybkim czasie. Trzeba popatrzyć realnie na ten temat. W międzyczasie miałem możliwość zapoznać się z rozwiązaniem monitoringu na takich samych blokach jak nasze (tylko we wspólnocie). Jeśli oni sobie poradzili z wykonawstwem, kosztami, udostępnianiem zapisów, etc. to mogę powiedzieć, że jak się chce, to można to zrobić. Przy coraz bardziej ostatnio widocznej pladze włamań, kradzieży i braku działań różnych organów, trzeba oddolnie spróbować coś zdziałać”.

Tyle lider projektu. Wypada zgodzić się z jego oceną sytuacji, bo sprawa monitoringu, a tym samym bezpieczeństwa, powinna być priorytetem dla wszystkich organów spółdzielni. Tego oczekują członkowie.

tom

One thought on “Bezpieczne Popowice i okolice

  1. Wypadałoby wspomnieć kto jeszcze pracował przy tym projekcie, to nie jest indywidualna praca.

Comments are closed.