Wszystko widać

Wrocławscy miłośnicy teatru, mają powód do radości. Oto po 38 latach powraca na scenę komedia o…

Wiatr zmian

Niezadowolenie części członków wspólnoty mieszkaniowej, zarządzanej przez spółdzielnię mieszkaniową, doprowadziło do podjęcia działań, mających na celu…

Dobra zmiana?

Jak zmiany w statucie spółdzielni, dotyczące sposobu wyboru członków organów samorządowych, przyjmowane są przez jej członków?…