Być albo nie być

Budowa trasy tramwajowej na Popowicach, wiąże się ze zmianami w układzie komunikacyjnym. Nie zawsze są one pożądane przez mieszkańców Popowic. Jednym z takich przykładów jest planowana przebudowa ulicy Białowieskiej w części zabudowanej garażami. Wywołało to zrozumiałe zaniepokojenie właścicieli garaży.

W związku z tą przebudową zwróciliśmy się do firmy Vantage Development S.A., budującej Port Popowice z pytaniem o ich plany w tym względzie. Oto odpowiedź jaką otrzymaliśmy:

„Zgodnie z MPZP uchwalonym przez Radę Miasta w 2009 roku, przewidziane jest skomunikowanie skrzyżowania ul. Białowieskiej i Popowickiej z osiedlem Port Popowice, poprzez wybudowanie nowego układu drogowego oznaczonego w planie symbolem 3KDD/2. W myśl zrównoważonego rozwoju oraz polepszenia dostępności terenu dla mieszkańców okolicy, konsekwentnie podejmowane są działania, mające na celu jego rewitalizację. Wszelkie prace realizowane będą zgodnie z ustaleniami ZDiUM, natomiast rozmowy na temat zakresu związanych z tym działań wciąż trwają. Wszystkie plany, począwszy od MPZP, zmierzają do podniesienia komfortu komunikacyjnego mieszkańców Popowic”.

Z dokumentacji, do jakiej udało się dotrzeć, wynika, że ZDiUM jako przedstawiciel inwestora (jest nim Prezydent Wrocławia) przygotował materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej o nazwie „Budowa dróg publicznych 3KDD/2, 3KDD/3, 3KDD/4 i 4KDPR na terenie Portu Popowice we Wrocławiu”. W materiałach tych, opisujących poszczególne etapy prac, przy etapie 1 i 3 powtarza się stwierdzenie: „W ramach tego etapu przewiduje się rozbiórkę części garaży i innych obiektów gospodarczych zlokalizowanych po obu stronach ulicy”. Ponadto obszerne fragmenty tego materiału poświęcone są ocenie stanu technicznego, jak i samej rozbiórce obiektów garażowych.

Właściciele garaży przesłali do profilu FB Popowice Online pismo, w którym czytamy: „Jak niektórzy z Was wiedzą, miasto oraz lokalny deweloper wyrazili chęć zabrania garaży oraz prawa własności do gruntów, na której znajdują się nasze garaże. Ta sytuacja jest dla nas bardzo niepokojąca, ponieważ jest to dla wielu z nas jedyne miejsce, gdzie przechowujemy nasze samochody, motocykle, narzędzia, dla niektórych jest to nawet miejsce pracy”. Zapowiadają oni także podjęcie kroków prawnych tej sprawie.

O dalszych decyzjach będziemy informować naszych czytelników, jak i mieszkańców Popowic. Widać z dotychczasowych działań, że nie do końca rozważono wszystkie argumenty ze strony właścicieli garaży, albo też nie szukano rozwiązania godzącego ich interesy z interesem miasta.

tom

One thought on “Być albo nie być

  1. Przecież te garaże wyglądają fatalnie i sprawiają wrażenie jakby zaraz miały się rozpaść. Port Popowice i nowe osiedle Mieszkanie+ będą potrzebowały dodatkowych dróg dojazdowych dla kilkunastu tysięcy mieszkańców którzy docelowo mają tam mieszkać, nie da się całkowicie w tym względzie polegać jedynie na dojeździe od ulicy Popowickiej. Miasto wydało zgody na budowę osiedli, wiec teraz trzeba zapewnić potrzebną infrastrukturę.

    A dla miłośników garaży polecam przejechać się ulicą Białowieską przy nich, aż do portu żeby zobaczyć ile śmieci, starych mebli, innych odpadów czy wraków jest wokół nich przechowywanych. Niektóre z nich sprawdzają wręcz wrażenie opuszczonych, albo będących jedynie przechowalniami śmierci. Uprzątniecie tego wszystkim pozostałym mieszkańcom Popowic wyjdzie na dobre.

Comments are closed.