Miejsce ulubione

Ludzie Popowic Na Popowicach nie brakuje osób, których pasją jest działanie na rzecz lokalnej społeczności. Dlatego…

Być albo nie być

Budowa trasy tramwajowej na Popowicach, wiąże się ze zmianami w układzie komunikacyjnym. Nie zawsze są one…

Istotna zmiana

Statuty spółdzielni mieszkaniowych zawierają nieraz zapisy, które nie ułatwiają, a wręcz utrudniają członkom wybór właściwych osób…

Być sobą

Najnowsza premiera Wrocławskiego Teatru Lalek to z jednej strony powrót dorosłego widza do dzieciństwa, a dla…