Upiększać otoczenie

Inicjatywy, mające za cel zmianę wyglądu otoczenia są tym cenniejsze, jeśli dotyczą terenów zielonych. Taka inicjatywa narodziła się i jest kontynuowana na Popowicach.

Podczas jednego ze standardowych przeglądów osiedla, dokonywanych w ramach działań Rad Zespołów Nieruchomości, w 2021 roku narodził się pomysł zorganizowania konkursu o nazwie „Popowicki Ogródek Sąsiedzki”. Konkurs polegał na zgłoszeniu stworzonego przez siebie ogródka przy budynku, należącym do SMLW „Popowice”.

Pomysł ten wspierał od początku kierownik Działu Administracyjno-Technicznego SMLW „Popowice”, Zbigniew Bryłka. Autorką pomysłu była Joanna Szałkiewicz, przewodnicząca Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Zespołu Nieruchomości Nr 2 Park. To ona przygotowała projekt regulaminu konkursu, który po „obróbce” w Komisji GZM tej Rady i doprecyzowaniu go wspólnie z Komisją Statutowo Samorządowo Kulturalną Rady Nadzorczej spóldzielni, ujrzał światło dzienne.

Pierwsza edycja konkursu w 2021 roku, była udana. Wszyscy, którzy zgłosili się dostali nagrodę. Był nią bon za 100 zł, do wykorzystania na zakupy u lokalnego ogrodnika. Nic więc dziwnego, że w 2022 roku inicjatywa ta była kontynuowana. W tegorocznym konkursie wzięło udział dziesięciu mieszkańców, wszyscy – tak jak w roku poprzednim – otrzymali nagrody. Chodziło o to, by docenić prace włożoną w urządzenie ogródka.

Kiedy spytaliśmy Joannę Szałkiewicz o sens takiej inicjatywy, powiedziała nam: „Według mnie jest ogromna przestrzeń na różnorakie pomysły i akcje na naszym osiedlu. Potrzeba jest więcej chętnych osób, które same przejmowałyby inicjatywę, angażowałyby się i monitorowały etapy wykonania zadań”. Takie inicjatywy przyczyniają się do większej integracji mieszkańców, uruchomienie ich aktywności. Przez to zawiązują się także sąsiedzkie przyjaźnie. Nic bowiem tak nie łączy, jak wspólna praca nad estetyką swojego otoczenia.

Według Joanny Szałkiewicz upiększanie otoczenia – jak choćby konkurs „Popowicki ogródek sąsiedzki” – jest podnoszeniem standardu życia na osiedlu: ”Milej się po prostu mieszka na takim osiedlu, na którym jest zadbana zieleń i pięknie posadzone kwiaty”. Trudno się z tym nie zgodzić…

tom