Górka-reaktywacja?

Trwają dalsze działania, zmierzające do zagospodarowania tzw. górki na Popowicach. Nie jest to – jak się powszechnie sądzi – pierwszy pomysł na urządzenie tego terenu.

O tej sprawie pisaliśmy już na naszym portalu w tekście „Nie tylko górka” Przypomnijmy: w ramach Rady Nadzorczej SMLW „Popowice”, w lutym 2019 roku powstała grupa członków tej Rady oraz członków obu Rad Zespołu Nieruchomości, której zadaniem było doprowadzenie do realizacji zagospodarowania tzw. górki. W trakcie prac, pojawiły się bardzo istotne kwestie finansowe. Z wyliczenia wynikało, że realizacja projektu potrwać może od 2 do 5 lat lub dłużej. Dodatkowo przedstawiciel Rady Zespołu Nieruchomości nr 2 stwierdził, że na terenie osiedla są pilniejsze potrzeby.

Jak przedstawia się sytuacja na dziś? Po koncepcji zagospodarowania konieczny jest projekt budowlany. W związku z planowaniem budżetu na rok 2022, będzie możliwe określenie zakresu prac, bowiem kosztorys całości określany jest na ok.3 200 000 zł. Jest to duża powierzchnia do zagospodarowania, do wykonania nasadzeń zieleni, jak również wytyczenia alejek i poszczególnych części, przewidzianych w projekcie. Wskazane jest szukanie współfinansowania w Urzędzie Miejskim Wrocławia lub współinwestorów i sponsorów, wszak projekt ten po realizacji, będzie przecież służył wszystkim mieszkańcom Popowic, zamieszkałym także w Porcie Popowice.

Pomysł na zagospodarowanie górki pojawił się już wcześniej, bo w roku 2014. Janina Pasternak, wówczas członek RZN nr 2, w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014, złożyła projekt o nazwie „Żyj aktywnie od Juniora do Seniora – budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Popowicach”. Jej koncepcja obejmowała wykonanie dwóch wielofunkcyjnych boisk do gry w siatkówkę, badmintona i tenisa, koszykówkę i piłkę nożną. Także strefy z siłownią zewnętrzną i miejscem rekreacyjnym. Co prawda, projekt nie przeszedł, ale sama idea ciągle była obecna wśród mieszkańców.

Co do konsultacji obecnego projektu – przeszedł on w trybie przewidzianym w SMLW „Popowice”, czyli opiniowała go Rada Nadzorcza i obie Rady Zespołów Nieruchomości. Co do kwestii finansowych, w razie trudności z pozyskaniem współfinansowania przewidziany jest też wariant skromniejszy, realizowany w miarę posiadanych środków.

Czy ten projekt jest w ogóle potrzebny? Zdaniem wielu mieszkańców Popowic zmienia się sposób pojmowania przestrzeni publicznej, zieleń jest coraz większym dobrem. Ludzie chcą też żyć w przyjaznym otoczeniu, w którym mogą wypoczywać, ale też realizować swoje aktywności.

tom