Górka-reaktywacja?

Trwają dalsze działania, zmierzające do zagospodarowania tzw. górki na Popowicach. Nie jest to – jak się…