Dlaczego zamknięta?

Mieszkańcy Popowic, korzystający z Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 10, zastają zamknięte drzwi. Zaniepokojeni tym, zwracają się także do naszego portalu z pytaniem o przyczynę.

● W 14 filiach MBP będzie dostęp do półek z książkami,  w 10 filiach obsługę zapewnią bibliotekarze, a pozostałe będą zamknięte.
● Wśród tych ostatnich jest Filia nr 10 na Popowicach.
● MBP we Wrocławiu podejmuje starania, by w przyszłości uruchomić kolejne filie. Jest to uzależnione od spełnienia wymogów bezpieczeństwa czytelników i pracowników bibliotek, możliwości technicznych i uzyskania pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Na stronie internetowej MBP, można znaleźć informację o podjęciu przez dyrektora MBP we Wrocławiu decyzji o otwarciu bibliotek dla mieszkańców Wrocławia od 14 maja 2020 r. W czternastu filiach czytelnicy będą mieli wolny dostęp do półek, czyli możliwość samodzielnego wybierania zbiorów. Zastosowane będą zasady bezpieczeństwa oraz zastosowana ograniczona liczba czytelników tak, by spełnić wymóg minimum 2 metrowego dystansu pomiędzy czytelnikami. Jest to zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28.04.2020 r., dotyczącymi funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

W dziesięciu filiach będzie zapewniona obsługa czytelników przez bibliotekarzy, bez wolnego dostępu do półek. Oczywiście, tu także stanowisko do obsługi zostanie przygotowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ograniczoną, bezpieczną liczbą czytelników w bibliotece.

Pozostałe piętnaście filii pozostanie zamkniętych do odwołania. Powodem jest brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28.04.2020 r. dotyczącymi funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

Jak dowiedzieliśmy się w dyrekcji Miejskiej Biblioteki Publicznej, bezpieczeństwo czytelników i pracowników jest dla niej najwyższym priorytetem. Jak stwierdziła Anna Janus, z-ca dyr. MBP ds. merytorycznych: „Najchętniej otworzylibyśmy wszystkie filie, ale wymogi bezpieczeństwa są dla nas najważniejsze”.

Dlatego też konieczne są w przypadku zamkniętych bibliotek – także tej na Popowicach –  działania logistyczne. Polegają one na zapewnieniu m.in. zwrotu zbiorów i ich wypożyczania w bezpiecznych warunkach, umożliwiających dezynfekcję stanowiska obsługi, odkładanie zbiorów na 7-dniową kwarantannę.To także  zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników w filiach i  zapewnienie  im właściwych warunków pracy. Procedury sanepidu są tutaj jasne. Zgoda na otwarcie biblioteki związana jest z ich spełnieniem.

Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość, oczekując otwarcia biblioteki na Popowicach. O tej sprawie będziemy na bieżąco informować naszych czytelników.

tom