Zgłaszać bezpośrednio

W obecnej, trudnej dla wszystkich sytuacji epidemicznej, ograniczeniu uległo także funkcjonowanie SM Popowice.

• Jednym z przejawów tego ograniczenia jest załatwianie spraw droga mailową lub telefoniczną.
• Powodem tego ograniczenia jest tylko i wyłącznie epidemia koronawirusa.

Na budynkach SM Popowice, wywieszone zostały ogłoszenia z apelem o zgłaszanie wszelkich spraw droga mailową na adres sekretariat@smpopowice.pl oraz na nr telefonu 71 355 40 05. Znalazła się też tam informacja, że obsługa interesantów w spółdzielni, będzie ograniczona do minimum przy zachowaniu możliwych do zastosowania środkach ostrożności.

Takie sposób obsługi członków spółdzielni spowodowany jest sytuacją z którą mierzą się wszyscy Polacy. Jest ona dla wszystkich trudna i niedogodna. Nie jest to sytuacja w której pracownicy pozamykali się i nie ma do nich dostępu. Wszak chodzi także o ich bezpieczeństwo, tak jak każdego z nas. Jak stwierdził z-ca prezesa ds. technicznych Bogdan Słowik : „Jeśli w spółdzielni ktoś będzie zarażony koronawirusem , to będziemy zmuszeni zamknąć biura. Wtedy nikt nic nie załatwi. A jak zachoruje konserwator lub gospodarz domu, to będziemy zmuszeni szukać firm zewnętrznych do obsługi obiektów”.

Dlatego – sugeruje nasz rozmówca – wszelkie konkretne uwagi, sugestie, opinie, dotyczące np. porządku na klatce schodowej, należy zgłosić bezpośrednio do spółdzielni , aby można było to zgłoszenie sprawdzić i na nie zareagować.

Zgłoszenie konkretnych spraw odpowiednim służbom spółdzielni z pewnością usprawni ich załatwienie. Trzeba jednak brać pod uwagę fakt, że są sprawy ważne i mniej ważne. Toteż nie na każdą korespondencję e-mailową będzie odpowiedź. Zwłaszcza w tej niedogodnej dla wszystkich sytuacji.

tom